Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

  • Priebeh vyučovania

Školský rok na FUN Hogwarte trvá dva mesiace, počas ktorého profesori zadávajú dve látky. Po skončení školského roka nasledujú dva týždne prázdnin. Na FUN Hogwarte sa vyučuje 9 predmetov. Registrácia pre nových študentov trvá celý školsky rok a zatvára sa len na prázdniny. Žiaci majú možnosť si zvoliť predmety, na ktoré chcú chodiť. Len on rozhodne koľko predmetov si vyberie. No pozor, aj toto samostatné vyberanie má svoje hranice. Ak chcete vedieť viac tak čítajte nižšie. Vyučovanie na FUN Hogwarte trvá sedem rokov, po ktorých ukončení sa stanete dospelým sedemnásťročným čarodejníkom.

 

  • Samostatné vyberanie predmetov

Ako sme už spomenuli, máte možnosť si svojvoľne vybrať predmety, ktoré budete chcieť študovať. Aby nedošlo k problémom, tak aj toto samostatné vyberanie má svoje hranice. Teda aby ste lepšie pochopili. To znamená počet predmetov na ročník. Pre nechápavých to znamená že ak budú v prvom ročníku a maju limit na koľko predmetov sa musia prihlásiť a zvyšok už je nan nich či sa prihlásia. Teda tu je minimálni počet predmetov, na ktoré sa rozhodnete chodiť.

1. ročník - 2 predmety

2. ročník - 3 predmety

3. ročník - 4 predmetov

4. ročník - 5 predmetov

5. ročník - 5 predmetov

6. ročník - 6 predmetov

7. ročník - 6 predmetov

 

  • Písanie látok (pre učiteľov)

Každý profesor má v náplni svojho povolania napísať počaš školského roku dve látky, ku ktorej automaticky zadá domácu úlohu pre študentov. Tie mu následne chodia vyprcované soviou poštou (e-mailom) a profesor je povinný úlohy spravodlivo oznámkovať do daného termínu, zvyčajne do termínu posielania ďalšej látky. Látky by mali mať rozsah minimálne 300 slov, mali by byť štylisticky aj gramaticky čo najsprávnejšie a mali by mať formu rozprávania v RPG! Učebné osnovy na daný predmet si profesor zvoľuje sám.

 

  • Posielanie domácich úloch (pre študentov)

Každý študent, ktorý si vybral daný predmet je povinný vypracovať a zaslať domácu úlohu zadanú profesorom do daného termínu (e-mailom). V domácich úlohách používajte interpunkciu, snažte sa písať čo najspisovnejšie a pridŕžajte sa profesorovho zadania, lebo známka sa vám môže znížiť.

 

  • Celková bodová stupnica

Počas školského roka pošle študent na každý predmet, na ktorom je zapísaný domácu úlohu. Domáce úlohy sa hodnotia bodmy, ktoré si za domácu úlohu zaslúži. Profesor úlohu známkuje bodmi od 0 po 100, žiak na to, aby postúpil do výššieho ročníka potrebuje určitý počet bodov.

Postup do 2. ročníka: • 100 bodov

Postup do 3. ročníka: • 150 bodov

Postup do 4. ročníka: • 200 bodov

Postup do 5. ročníka: • 250 bodov

Postup do 6. ročníka: • 350 bodov

Postup do 7. ročníka: • 450 bodov

 

Po skončený siedmeho ročníka žiak sa plnohodnotne stáva vyštudovaným 17 ročným a kvalifikovaným čarodejníkom. Nemá žiadnu ochranu a o svojom živote sa rozhoduje sám. Vo všetkom ma voľnú ruku. Po skončený si môže na FUN Hogwarte najsť prácu a vytvoriť si rodinu...

 

  • Bodová stupnica v rámci predmetov

Aby profesor vedel, kto na jeho predmete vyniká, k určitému počtu bodov vám priradí príslušnú známku. Známky pri prechádzaní do vyšších ročníkov nerozhodujú - sú len informatívneho charakteru pre vás a pre profesorov. Dôležitý je počet bodov (to znamená, že ak ste sa prihásili na 6 predmetov a ste prvák, ak zo piatich predmetov dostanete po 20 bodov, čo je H a z jedného maximálny počet 100 bodov, čiže V, aj keď sú vaše známky nedostatočujúce pre profesora, požadovaný počet bodov na prechod ste splnili).

 

V (výborný): 100 - 85 bodov

P (prekonáva očakávania): 84 - 65 bodov

D (dostatočný): 64 - 40 bodov

S (slabý): 39 - 26 bodov

H (hrozný): 25 - 5 bodov

T (troll): 5 - 0 bodov

Za neodovzdanie úlohy sa body nestrhávajú. Žiak jednoducho nedostane žiadne body.

 

Dúfam že pravidlá sú všetkým jasné. Ak by ste niečomu nerozumeli informujte Ginny Simonovú a ten vám všetko vysvetlí.